Notyfikacja AQQ_CONTROLS_DESTROYPOPUPMENU
Funkcja służy do niszczenia wskazanego menu (typu PopUp).
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_DESTROYPOPUPMENU = "AQQ/Controls/DestroyPopUpMenu"
Składnia
AQQ_CONTROLS_DESTROYPOPUPMENU // = AQQ/Controls/DestroyPopUpMenu
wParam = 0
lParam = PPluginAction
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginAction

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x