Notyfikacja AQQ_CONTROLS_CREATEPOPUPMENUITEM
Funkcja służy do tworzenia nowego elementu na wskazanym menu typu PopUp.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_CREATEPOPUPMENUITEM = "AQQ/Controls/CreatePopUpMenuItem"
Składnia
AQQ_CONTROLS_CREATEPOPUPMENUITEM // = AQQ/Controls/CreatePopUpMenuItem
wParam = 0
lParam = PPluginAction
Result = [0 błąd; 1 ok]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginAction

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x