Notyfikacja AQQ_CONTROLS_CREATEPOPUPMENU
Funkcja służy do uaktualnienia stanu elementu w menu (typu PopUp).
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_CREATEPOPUPMENU = "AQQ/Controls/CreatePopUpMenu"
Składnia
AQQ_CONTROLS_CREATEPOPUPMENU // = AQQ/Controls/CreatePopUpMenu
wParam = 0
lParam = PPluginActionEdit
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginActionEdit

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x