Notyfikacja AQQ_CONTROLS_EDITPOPUPMENUITEM
Funkcja służy do tworzenia nowego menu (typu PopUp).
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_EDITPOPUPMENUITEM = "AQQ/Controls/EditPopUpMenuItem"
Składnia
AQQ_CONTROLS_EDITPOPUPMENUITEM // = AQQ/Controls/EditPopUpMenuItem
wParam = 0
lParam = PPluginAction
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginAction

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x