Notyfikacja AQQ_CONTROLS_GETPOPUPMENUITEM
Funkcja służy do pobierania danych na temat elementu znajdującego się na wskazanym komponencie PopUp (menu).
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_GETPOPUPMENUITEM = "AQQ/Controls/GetPopupMenuItem"
Składnia
AQQ_CONTROLS_GETPOPUPMENUITEM // = AQQ/Controls/GetPopupMenuItem
wParam = 0
lParam = PPluginItemDescriber
Result = [0 błąd; PPluginAction]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginItemDescriber

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; PPluginAction]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x