Notyfikacja AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_CLICKID
Funkcja służy do wywołania wirtualnego kliknięcia na element o wskazanym ID.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_CLICKID = "AQQ/Controls/WebBrowser/ClickID"
Składnia
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_CLICKID // = AQQ/Controls/WebBrowser/ClickID
wParam = PPluginWebItem (pole Text powinno być puste)
lParam = PPluginWebBrowser
Result = [0 błąd; 1 ok]

wParam
wParam = PPluginWebItem (pole Text powinno być puste)

lParam
lParam = PPluginWebBrowser

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x