Notyfikacja AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_DESTROY
Funkcja służy niszczenia wskazanej kontrolki typu TWebBrowser.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_DESTROY = "AQQ/Controls/WebBrowser/Destroy"
Składnia
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_DESTROY // = AQQ/Controls/WebBrowser/Destroy
wParam = 0
lParam = PPluginWebBrowser
Result = [0 błąd; 1 ok]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginWebBrowser

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x