Notyfikacja AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_SETID
Funkcja służy zmiany zawartości elementu o podanym ID w kodzie strony HTML.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_SETID = "AQQ/Controls/WebBrowser/SetID"
Składnia
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_SETID // = AQQ/Controls/WebBrowser/SetID
wParam = PPluginWebItem
lParam = PPluginWebBrowser (pole handle ustawione na 1 wskazywać będzie na listę kontaktów)
Result = [0 błąd; 1 ok]

wParam
wParam = PPluginWebItem

lParam
lParam = PPluginWebBrowser (pole handle ustawione na 1 wskazywać będzie na listę kontaktów)

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x