Notyfikacja AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_NAVIGATE
Funkcja służy do nawigacji na nową stronę we wskazanej kontrolce TWebBrowser.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_NAVIGATE = "AQQ/Controls/WebBrowser/Navigate"
Składnia
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_NAVIGATE // = AQQ/Controls/WebBrowser/Navigate
wParam = PwideChar (adres URL)
lParam = PPluginWebBrowser
Result = [0 błąd; 1 ok]

wParam
wParam = PwideChar (adres URL)

lParam
lParam = PPluginWebBrowser

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; 1 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x