Notyfikacja AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_CREATE
Funkcja służy do tworzenia, lub aktualizacji kontrolki typu TWebBrowser.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_CREATE = "AQQ/Controls/WebBrowser/Create"
Składnia
AQQ_CONTROLS_WEBBROWSER_CREATE // = AQQ/Controls/WebBrowser/Create
wParam = [0 - okno główne X - uchwyt do okna rozmowy lub innego okna]
lParam = PPluginWebBrowser
Result = [0 błąd; Integer uchwyt do kontrolki IE]

wParam
wParam = [0 - okno główne X - uchwyt do okna rozmowy lub innego okna]

lParam
lParam = PPluginWebBrowser

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; Integer uchwyt do kontrolki IE]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x