Notyfikacja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_ITEM
Przekazujemy dane na temat pobranego powiadomienia.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_ITEM = "AQQ/System/NewsSource/Item"
Składnia
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_ITEM // = AQQ/System/NewsSource/Item
wParam = PPluginNewsItem
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = PPluginNewsItem

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x