Notyfikacja AQQ_CONTROLS_TOOLBAR
Funkcja wykorzystywana do tworzenia, niszczenia, i aktualizacji elementów znajdujących się na paskach narzędziowych. Wiadomość AQQ_CONTROLS_TOOLBAR nigdy nie jest wysyłana tylko i wyłącznie we własnej przestrzeni nazw tj. "AQQ/Controls/Toolbar/". Prawidłowe wysłanie wiadomości, następuje przy stworzeniu konkretnej przestrzeni nazw, według podanego wzorca: AQQ_CONTROLS_TOOLBAR + [Nazwa paska narzędziowego] + AQQ_CONTROLS_CREATEBUTTON Tego typu wywołanie tworzy nowy element. AQQ_CONTROLS_TOOLBAR + [Nazwa paska narzędziowego] + AQQ_CONTROLS_DESTROYBUTTON Tego typu wywołanie niszczy element. AQQ_CONTROLS_TOOLBAR + [Nazwa paska narzędziowego] + AQQ_CONTROLS_UPDATEBUTTON Tego typu wywołanie aktualizuję element.
Przestrzeń nazw
AQQ_CONTROLS_TOOLBAR = "AQQ/Controls/Toolbar/"
Składnia
AQQ_CONTROLS_TOOLBAR // = AQQ/Controls/Toolbar/
wParam = 0
lParam = PPluginAction
Result = -1

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginAction

Result (zwrot)
Result = -1
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x