Notyfikacja AQQ_SYSTEM_SOCIALSEND
Pozwala wysłać wiadomość na tablice czasu Facebook-a lub Twitter-a o ile użytkownik skonfigurował w AQQ tego typu konta.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_SOCIALSEND = "AQQ/System/SocialSend"
Składnia
AQQ_SYSTEM_SOCIALSEND // = AQQ/System/SocialSend
wParam = Integer (0 - Twitter; 1 - Facebook)
lParam = PWideChar (treść wiadomości; Twitter max. 120 znaków; Facebook max. 420 znaków)
Result = [0 ok; 1 błąd]

wParam
wParam = Integer (0 - Twitter; 1 - Facebook)

lParam
lParam = PWideChar (treść wiadomości; Twitter max. 120 znaków; Facebook max. 420 znaków)

Result (zwrot)
Result = [0 ok; 1 błąd]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x