Notyfikacja AQQ_SYSTEM_APPVER
Zwraca aktualnie zainstalowaną wersję AQQ w formacie np. 2.5.0.12
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_APPVER = "AQQ/System/AppVer"
Składnia
AQQ_SYSTEM_APPVER // = AQQ/System/AppVer
wParam = 0
lParam = 0
Result = PWideChar (Aktualna wersja AQQ)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (Aktualna wersja AQQ)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x