Notyfikacja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_FETCHEND
Informujemy o zakończeniu pobierania danych dla źródła. ID pochodzi z notyfikacji AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_FETCH.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_FETCHEND = "AQQ/System/NewsSource/FetchEnd"
Składnia
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_FETCHEND // = AQQ/System/NewsSource/FetchEnd
wParam = Integer (wew. ID)
lParam = [0 ok; 1 nie udało się pobrać danych]
Result = [1 ok; 0 błąd]

wParam
wParam = Integer (wew. ID)

lParam
lParam = [0 ok; 1 nie udało się pobrać danych]

Result (zwrot)
Result = [1 ok; 0 błąd]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x