Notyfikacja AQQ_SYSTEM_COLORCHANGEV2
Trwale zmienia kolorystykę stylów obramowań (barwa i nasycenie). Funkcja przestarzała, proszę korzystać z AQQ_SYSTEM_COLORCHANGEV2
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_COLORCHANGEV2 = "AQQ/System/ColorChangeV2"
Składnia
AQQ_SYSTEM_COLORCHANGEV2 // = AQQ/System/ColorChangeV2
wParam = PPluginColorChange
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = PPluginColorChange

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x