Notyfikacja AQQ_SYSTEM_REGEXP
Dodaje lub usuwa nowe wyrażenia regularne.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_REGEXP = "AQQ/System/RegExp"
Składnia
AQQ_SYSTEM_REGEXP // = AQQ/System/RegExp
wParam = PWideChar (Wyrażenie regularne)
lParam = [0 dodawanie; 1 usuwanie]
Result = [0 ok; 1 błąd]

wParam
wParam = PWideChar (Wyrażenie regularne)

lParam
lParam = [0 dodawanie; 1 usuwanie]

Result (zwrot)
Result = [0 ok; 1 błąd]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x