Notyfikacja AQQ_SYSTEM_SKYPE_CONVSERSATION
Informuję AQQ, że rozpoczyna się lub kończy rozmowa w ramach sieci skype (audio bądź video).
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_SKYPE_CONVSERSATION = "AQQ/System/Skype/Conversation"
Składnia
AQQ_SYSTEM_SKYPE_CONVSERSATION // = AQQ/System/Skype/Conversation
wParam = [1; start rozmowy; 2 koniec rozmowy]
lParam = [Handle uchwyt okna rozmowy]
Result = 0

wParam
wParam = [1; start rozmowy; 2 koniec rozmowy]

lParam
lParam = [Handle uchwyt okna rozmowy]

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x