Notyfikacja AQQ_SYSTEM_PLUGIN_BEFOREUNLOAD
Użytkownik próbuje wyładować wtyczkę z poziomu ustawień programu. Wtyczka może zablokować wyładowanie zwracając wartość 1.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_PLUGIN_BEFOREUNLOAD = "AQQ/System/Plugin/BeforeUnload"
Składnia
AQQ_SYSTEM_PLUGIN_BEFOREUNLOAD // = AQQ/System/Plugin/BeforeUnload
wParam = Integer (uchwyt do wtyczki)
lParam = PWideChar (ściężka do wtyczki)
Result = [0 domyślnie; 1 zablokuj wyładowanie]

wParam
wParam = Integer (uchwyt do wtyczki)

lParam
lParam = PWideChar (ściężka do wtyczki)

Result (zwrot)
Result = [0 domyślnie; 1 zablokuj wyładowanie]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x