Notyfikacja AQQ_SYSTEM_PLUGIN_ACTIVE
Włącza lub wyłącza wtyczkę. Można sprawdzić też, czy dana wtyczka jest aktualnie włączona.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_PLUGIN_ACTIVE = "AQQ/System/Plugin/Active"
Składnia
AQQ_SYSTEM_PLUGIN_ACTIVE // = AQQ/System/Plugin/Active
wParam = [0 włączamy wtyczkę; 1 wyłączamy wtyczkę; 2 sprawdzamy czy wtyczka aktywna]
lParam = PWideChar (ściężka do wtyczki)
Result = [Integer uchwyt do wtyczki; 0 tylko przy wyłączeniu wtyczki]

wParam
wParam = [0 włączamy wtyczkę; 1 wyłączamy wtyczkę; 2 sprawdzamy czy wtyczka aktywna]

lParam
lParam = PWideChar (ściężka do wtyczki)

Result (zwrot)
Result = [Integer uchwyt do wtyczki; 0 tylko przy wyłączeniu wtyczki]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x