Notyfikacja AQQ_SYSTEM_PLUGIN_EXCLUDE
Dodaje wtyczkę do listy wtyczek wykluczonych.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_PLUGIN_EXCLUDE = "AQQ/System/Plugin/Exclude"
Składnia
AQQ_SYSTEM_PLUGIN_EXCLUDE // = AQQ/System/Plugin/Exclude
wParam = [0 dodajemy do listy 1 usuwamy z listy; 2 sprawdzmy czy wtyczka jest na liście]
lParam = PWideChar (ściężka do wtyczki)
Result = [0 ok; 1 wtyczka wyłączona (przy sprawdzaniu)]

wParam
wParam = [0 dodajemy do listy 1 usuwamy z listy; 2 sprawdzmy czy wtyczka jest na liście]

lParam
lParam = PWideChar (ściężka do wtyczki)

Result (zwrot)
Result = [0 ok; 1 wtyczka wyłączona (przy sprawdzaniu)]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x