Notyfikacja AQQ_SYSTEM_PLUGIN_REFRESHLIST
Odświeża listę wtyczek w ustawieniach AQQ.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_PLUGIN_REFRESHLIST = "AQQ/System/Plugin/RefreshList"
Składnia
AQQ_SYSTEM_PLUGIN_REFRESHLIST // = AQQ/System/Plugin/RefreshList
wParam = [0; bez wskazania; PWideChar ścieżka do wtyczki, spowoduje odświeżenie tylko jej]
lParam = [0 odświeża wtyczki; 1 odświeża wtyczki również te niewczytane]
Result = 0

wParam
wParam = [0; bez wskazania; PWideChar ścieżka do wtyczki, spowoduje odświeżenie tylko jej]

lParam
lParam = [0 odświeża wtyczki; 1 odświeża wtyczki również te niewczytane]

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x