Notyfikacja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_FETCHSTART
Informujemy o rozpoczęciu pobierania danych dla źródła. ID pochodzi z notyfikacji AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_FETCH.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_FETCHSTART = "AQQ/System/NewsSource/FetchStart"
Składnia
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_FETCHSTART // = AQQ/System/NewsSource/FetchStart
wParam = Integer (wew. ID)
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = Integer (wew. ID)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x