Notyfikacja AQQ_SYSTEM_ACCOUNT_EVENTS
Ustala, jakie działania są obsługiwane we wtyczce sieciowej względem konta i dodaje je na listę kont wtyczek sieciowych w ustawieniach AQQ. Aby usunąć resetujemy wszystkie pola w PPluginAccountEvents, i ustalamy tylko ID.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_ACCOUNT_EVENTS = "AQQ/System/Account/Events"
Składnia
AQQ_SYSTEM_ACCOUNT_EVENTS // = AQQ/System/Account/Events
wParam = Integer (0 jeżeli dodajemy; ID uzyskane poprzednim razem jeżeli edytujemy/usuwamy)
lParam = PPluginAccountEvents
Result = Integer (ID)

wParam
wParam = Integer (0 jeżeli dodajemy; ID uzyskane poprzednim razem jeżeli edytujemy/usuwamy)

lParam
lParam = PPluginAccountEvents

Result (zwrot)
Result = Integer (ID)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x