Notyfikacja AQQ_SYSTEM_FUNCTION_SETENABLED
Włącza lub wyłącza niektóre funkcje związane z działaniem AQQ. Np. SYS_FUNCTION_SEARCHONLIST
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_FUNCTION_SETENABLED = "AQQ/System/SetEnabled"
Składnia
AQQ_SYSTEM_FUNCTION_SETENABLED // = AQQ/System/SetEnabled
wParam = Integer (stała funkcyjna )
lParam = [0 wyłączono; 1 włączono]
Result = 0

wParam
wParam = Integer (stała funkcyjna )

lParam
lParam = [0 wyłączono; 1 włączono]

Result (zwrot)
Result = 0
Powiązane stałe (tabela nr.1)
SYS_FUNCTION_SEARCHONLIST1 Wyłączenie funkcji szukania na liście kontaktów
SYS_FUNCTION_ANTISPIM_LEN2 Wyłączenie funkcji ochrony anty-spimowej
SYS_FUNCTION_TASKBARPEN3 Wyłączenie funkcji pisaka przy zminimalizowanym oknie rozmowy
SYS_FUNCTION_CLOSEBTN4 Wyłączenie przycisku "x" na zakładkach w oknie rozmowy
SYS_FUNCTION_MSGCOUNTER5 Wyłączenie graficznego licznika nieprzeczytanych wiadomości na zakładkach w oknie rozmowy
SYS_FUNCTION_SKINSYSDLG6 Wyłączenie skórkowania systemowych okien dialogowych
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x