Notyfikacja AQQ_SYSTEM_SETUPDATELINK
Dodaje, bądź usuwa odnośniki URL z których AQQ pobiera informacje na temat dostępnych aktualizacji.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_SETUPDATELINK = "AQQ/System/SetUpdateLink"
Składnia
AQQ_SYSTEM_SETUPDATELINK // = AQQ/System/SetUpdateLink
wParam = [0 dodanie; 1 usunięcie]
lParam = PWideChar (odnośnik URL)
Result = [0 dodano; 1 usunięto]

wParam
wParam = [0 dodanie; 1 usunięcie]

lParam
lParam = PWideChar (odnośnik URL)

Result (zwrot)
Result = [0 dodano; 1 usunięto]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x