Notyfikacja AQQ_SYSTEM_SETSHOWANDSTATUS
Zmienia status i stan wszystkich kont.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_SETSHOWANDSTATUS = "AQQ/System/SetShowAndStatus"
Składnia
AQQ_SYSTEM_SETSHOWANDSTATUS // = AQQ/System/SetShowAndStatus
wParam = 0
lParam = PPluginStateChange
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginStateChange

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x