Notyfikacja AQQ_SYSTEM_CHAT
Otwiera/Tworzy czat na kanale.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_CHAT = "AQQ/System/Chat"
Składnia
AQQ_SYSTEM_CHAT // = AQQ/System/Chat
wParam = 0
lParam = PPluginChatPrep
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginChatPrep

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x