Notyfikacja AQQ_SYSTEM_TOOLTIP_SHOW
Pokazuje przygotowany ostatnio tooltip.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_TOOLTIP_SHOW = "AQQ/System/ToolTip/Show"
Składnia
AQQ_SYSTEM_TOOLTIP_SHOW // = AQQ/System/ToolTip/Show
wParam = Integer [delay 0, lub więcej w milisekundach]
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = Integer [delay 0, lub więcej w milisekundach]

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x