Notyfikacja AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_REFRESH
Odświeża źródło powiadomień.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_REFRESH = "AQQ/System/NewsSource/Refresh"
Składnia
AQQ_SYSTEM_NEWSSOURCE_REFRESH // = AQQ/System/NewsSource/Refresh
wParam = PPluginNewsData
lParam = 0
Result = [-1 błąd; 0 ok]

wParam
wParam = PPluginNewsData

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = [-1 błąd; 0 ok]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x