Notyfikacja AQQ_SYSTEM_TOOLTIP_ADDITEM
Dodaje nowe pole do tooltipa kontaktu na liście.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_TOOLTIP_ADDITEM = "AQQ/System/ToolTip/AddItem"
Składnia
AQQ_SYSTEM_TOOLTIP_ADDITEM // = AQQ/System/ToolTip/AddItem
wParam = 0
lParam = PPluginToolTipItem
Result = 0

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PPluginToolTipItem

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x