Notyfikacja AQQ_SYSTEM_CHANGESMS_ID
Aktualizuje ID wiadomości SMS (zmienia je na nowe).
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_CHANGESMS_ID = "AQQ/System/ChangeSMS/ID"
Składnia
AQQ_SYSTEM_CHANGESMS_ID // = AQQ/System/ChangeSMS/ID
wParam = PWideChar (stare ID wiadomości SMS)
lParam = PWideChar (nowe ID wiadomości SMS)
Result = 0

wParam
wParam = PWideChar (stare ID wiadomości SMS)

lParam
lParam = PWideChar (nowe ID wiadomości SMS)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x