Notyfikacja AQQ_SYSTEM_CHANGESMS_STATUS
Aktualizuje status wiadomości SMS (np. SMS_STATUS_DELIVERED).
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_CHANGESMS_STATUS = "AQQ/System/ChangeSMS/Status"
Składnia
AQQ_SYSTEM_CHANGESMS_STATUS // = AQQ/System/ChangeSMS/Status
wParam = Integer (stała stanu wiadomości sms )
lParam = PWideChar (ID SMS-a)
Result = 0

wParam
wParam = Integer (stała stanu wiadomości sms )

lParam
lParam = PWideChar (ID SMS-a)

Result (zwrot)
Result = 0
Powiązane stałe (tabela nr.1)
SMS_STATUS_FAILED0 SMS nie wysłany
SMS_STATUS_OK1 SMS wysłany
SMS_STATUS_DELIVERED2 SMS dostarczono
SMS_STATUS_NOTDELIVERED3 SMS nie dostarczony
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x