Notyfikacja AQQ_SYSTEM_INTERPRET_XML
Interpretuje pakiet XML (tak jak by dotarł on prosta z serwera) dla wskazanego konta Jabberowego.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_INTERPRET_XML = "AQQ/System/Interpret/XML"
Składnia
AQQ_SYSTEM_INTERPRET_XML // = AQQ/System/Interpret/XML
wParam = Integer (ID konta)
lParam = PWideChar (XML)
Result = 0

wParam
wParam = Integer (ID konta)

lParam
lParam = PWideChar (XML)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x