Notyfikacja AQQ_SYSTEM_GETNEWCACHEITEMPATH
Tworzy nową ścieżkę, zawierającą zmodyfikowaną wskazaną nazwę pliku, której można użyć przy zapisie pliku. Stosowane np. w trakcie odbierania obrazków prosto do okna rozmowy.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_GETNEWCACHEITEMPATH = "AQQ/System/GetNewCacheItemPath"
Składnia
AQQ_SYSTEM_GETNEWCACHEITEMPATH // = AQQ/System/GetNewCacheItemPath
wParam = PWideChar (nazwa pliku bez ścieżki)
lParam = PWideChar (JID kontaktu)
Result = PWideChar wygenerowana ścieżka do pliku

wParam
wParam = PWideChar (nazwa pliku bez ścieżki)

lParam
lParam = PWideChar (JID kontaktu)

Result (zwrot)
Result = PWideChar wygenerowana ścieżka do pliku
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x