Notyfikacja AQQ_SYSTEM_SENDXML
Funkcja wysyła pakiet XML poprzez jedno ze wskazanych kont Jabberowych.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_SENDXML = "AQQ/System/SendXML"
Składnia
AQQ_SYSTEM_SENDXML // = AQQ/System/SendXML
wParam = PWideChar (XML)
lParam = Integer (ID konta)
Result = [0 wysłano; 1 błędne ID; 2 konto rozłączone; 3 pakiet zablokowany]

wParam
wParam = PWideChar (XML)

lParam
lParam = Integer (ID konta)

Result (zwrot)
Result = [0 wysłano; 1 błędne ID; 2 konto rozłączone; 3 pakiet zablokowany]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x