Notyfikacja AQQ_SYSTEM_RUNACTION
Funkcja uruchamia jedną z wew. akcji dostępnych w AQQ (np. aSettings uruchomi ustawienia AQQ).
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_RUNACTION = "AQQ/System/RunAction"
Składnia
AQQ_SYSTEM_RUNACTION // = AQQ/System/RunAction
wParam = 0
lParam = PWideChar (nazwa akcji)
Result = [0 błąd; 1 akcja uruchomiona]

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = PWideChar (nazwa akcji)

Result (zwrot)
Result = [0 błąd; 1 akcja uruchomiona]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x