Notyfikacja AQQ_SYSTEM_CHANGE_JABBERRESOURCES
Funkcja zmienia treść zasobów dla wszystkich sieci Jabber. Możliwy jest też restart połączenia.
Przestrzeń nazw
AQQ_SYSTEM_CHANGE_JABBERRESOURCES = "AQQ/System/Change/Resources"
Składnia
AQQ_SYSTEM_CHANGE_JABBERRESOURCES // = AQQ/System/Change/Resources
wParam = Integer (0 domyślnie; 1 wymuś reset połączenia)
lParam = PWideChar (nowa nazwa zasobu)
Result = 0

wParam
wParam = Integer (0 domyślnie; 1 wymuś reset połączenia)

lParam
lParam = PWideChar (nowa nazwa zasobu)

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x