Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETDEFLANGCODE
Funkcja zwraca kod kraju używanego w celu lokalizacji programu zaraz po instalacji (domyślnie).
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETDEFLANGCODE = "AQQ/Function/GetDefLangCode"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETDEFLANGCODE // = AQQ/Function/GetDefLangCode
wParam = 0
lParam = 0
Result = PWideChar (zwraca domyślną - startową - lokalizacje)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (zwraca domyślną - startową - lokalizacje)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x