Notyfikacja AQQ_FUNCTION_GETLANGCODE
Funkcja zwraca kod kraju używanego w celu lokalizacji programu.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_GETLANGCODE = "AQQ/Function/GetLangCode"
Składnia
AQQ_FUNCTION_GETLANGCODE // = AQQ/Function/GetLangCode
wParam = 0
lParam = 0
Result = PWideChar (zwraca aktualnie ustawioną lokalizacje)

wParam
wParam = 0

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (zwraca aktualnie ustawioną lokalizacje)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x