Notyfikacja AQQ_FUNCTION_ISVERSIONHIGHER
Funkcja porównuje czy pierwszy numer wersji jest wyższy od drugiej.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_ISVERSIONHIGHER = "AQQ/Function/IsVersionHigher"
Składnia
AQQ_FUNCTION_ISVERSIONHIGHER // = AQQ/Function/IsVersionHigher
wParam = PWideChar (numer nowej wersji w formacie np. 2.5.0.12)
lParam = PWideChar (numer starej wersji)
Result = Integer (0 - wersja nie jest wyższa 1 - wersja jest wyższa)

wParam
wParam = PWideChar (numer nowej wersji w formacie np. 2.5.0.12)

lParam
lParam = PWideChar (numer starej wersji)

Result (zwrot)
Result = Integer (0 - wersja nie jest wyższa 1 - wersja jest wyższa)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x