Notyfikacja AQQ_FUNCTION_BASE64
Koduje lub dekoduje ciąg znaków z lub do formatu Base64
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_BASE64 = "AQQ/Function/Base64"
Składnia
AQQ_FUNCTION_BASE64 // = AQQ/Function/Base64
wParam = PWideChar (tresć wchodząca)
lParam = [0; dekodowanie ANSI 1; kodowanie ANSI; 2 dekodowanie UTF8; 3 kodowanie UTF8]
Result = PWideChar (treść wychodząca)

wParam
wParam = PWideChar (tresć wchodząca)

lParam
lParam = [0; dekodowanie ANSI 1; kodowanie ANSI; 2 dekodowanie UTF8; 3 kodowanie UTF8]

Result (zwrot)
Result = PWideChar (treść wychodząca)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x