Notyfikacja AQQ_FUNCTION_SAY
Wykorzystuje Goole TTS, i wskazany tekst zostaje odegrany.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_SAY = "AQQ/Function/Say"
Składnia
AQQ_FUNCTION_SAY // = AQQ/Function/Say
wParam = PWideChar (tresć)
lParam = 0
Result = [0 ok; 1 błąd]

wParam
wParam = PWideChar (tresć)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = [0 ok; 1 błąd]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x