Notyfikacja AQQ_FUNCTION_SHA1
Generuje hash SHA1 z podanej treści.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_SHA1 = "AQQ/Function/Sha1"
Składnia
AQQ_FUNCTION_SHA1 // = AQQ/Function/Sha1
wParam = PWideChar (tresć)
lParam = 0
Result = PWideChar (hash SHA1)

wParam
wParam = PWideChar (tresć)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (hash SHA1)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x