Notyfikacja AQQ_FUNCTION_QUOTEDSTR
Dodaje apostrofy do wskazanej treści.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_QUOTEDSTR = "AQQ/Function/QuotedStr"
Składnia
AQQ_FUNCTION_QUOTEDSTR // = AQQ/Function/QuotedStr
wParam = PWideChar (tresć)
lParam = 0
Result = PWideChar (treść w apostrofach '')

wParam
wParam = PWideChar (tresć)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (treść w apostrofach '')
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x