Notyfikacja AQQ_FUNCTION_STRTOINTDEF
Zmienia treść w liczbę, w przypadku błędu zwraca liczbę podaną w parametrze lParam.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_STRTOINTDEF = "AQQ/Function/StrToIntDef"
Składnia
AQQ_FUNCTION_STRTOINTDEF // = AQQ/Function/StrToIntDef
wParam = PWideChar (tresć)
lParam = Integer (liczba w przypadku błędu)
Result = Integer (rezultat liczbowy)

wParam
wParam = PWideChar (tresć)

lParam
lParam = Integer (liczba w przypadku błędu)

Result (zwrot)
Result = Integer (rezultat liczbowy)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x