Notyfikacja AQQ_FUNCTION_FILEEXISTS
Zwraca pozycje ostatniego "znaku" wskazanego w parametrze lParam.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_FILEEXISTS = "AQQ/Function/FileExists"
Składnia
AQQ_FUNCTION_FILEEXISTS // = AQQ/Function/FileExists
wParam = PWideChar (ścieżka do pliku)
lParam = 0
Result = [0 plik nie istnieje; 1 plik istnieje]

wParam
wParam = PWideChar (ścieżka do pliku)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = [0 plik nie istnieje; 1 plik istnieje]
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x