Notyfikacja AQQ_FUNCTION_LASTDELIMITER
Zwraca pozycje ostatniego "znaku" wskazanego w parametrze lParam.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_LASTDELIMITER = "AQQ/Function/LastDelimiter"
Składnia
AQQ_FUNCTION_LASTDELIMITER // = AQQ/Function/LastDelimiter
wParam = PWideChar (tekst)
lParam = PWideChar (delimiter)
Result = Integer (pozycja)

wParam
wParam = PWideChar (tekst)

lParam
lParam = PWideChar (delimiter)

Result (zwrot)
Result = Integer (pozycja)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x