Notyfikacja AQQ_FUNCTION_FORCEDIRECTORIES
Tworzy katalog/katalogi zagnieżdżone.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_FORCEDIRECTORIES = "AQQ/Function/ForceDirectories"
Składnia
AQQ_FUNCTION_FORCEDIRECTORIES // = AQQ/Function/ForceDirectories
wParam = PWideChar (ścieżka)
lParam = 0
Result = 0

wParam
wParam = PWideChar (ścieżka)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = 0
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x