Notyfikacja AQQ_FUNCTION_EXTRACTFILENAME
Zwraca nazwę pliku ze ścieżki.
Przestrzeń nazw
AQQ_FUNCTION_EXTRACTFILENAME = "AQQ/Function/ExtractFilename"
Składnia
AQQ_FUNCTION_EXTRACTFILENAME // = AQQ/Function/ExtractFilename
wParam = PWideChar (ścieżka do pliku)
lParam = 0
Result = PWideChar (nazwa pliku)

wParam
wParam = PWideChar (ścieżka do pliku)

lParam
lParam = 0

Result (zwrot)
Result = PWideChar (nazwa pliku)
Wymagania
Plik nagłówkowy PluginAPI.zip
Minimalny system operacyjny Platforma Windows
Wersja AQQ Najnowsze AQQ 2.x